Pályázati azonosító: EFOP-3.1.9-17-2017-00011
Projektleírás

Iskolánk célja, hogy segítsük a középiskolai végzettséggel nem rendelkező, az iskolarendszerből lemorzsolódott vagy azt korábban elhagyó már nem tanköteles korú fiatalokat a középfokú megszerzésében. A projektünk célkitűzése, hogy olyan új – tanulást támogató, az egyéni tanulási igényekre reagáló – tanulásszervezési eljárásokat alkalmazzunk, amelyek korábban nem, vagy csak elszórtan voltak jelen az iskolánkban, illetve egy komplex segítő szolgáltatásrendszer működtetésével elősegítsük , hogy az érintett diákcsoport sikeresen elvégezze tanulmányait, végzettséget szerezzen. Az új tanulási formák, a mentorálás, a közösségi programok célja, hogy csökkentsük a tanulási kudarcokat és ezáltal a tanulók lemorzsolódását.Célcsoport

33 fő, összetétel tekintetében heterogén, tanköteles koron túli (a 25. életévet még nem betöltött), köztük hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű diák, akik általános iskolai végzettséggel rendelkeznek és korábban már kimaradtak/lemorzsolódtak a középfokú iskolarendszerből. A célcsoport tagjai közül 30% roma származású, az önkéntes nyilatkozatok alapján. A célcsoporttal dolgozó pedagógusok, szakemberek.


Cél

A középfokú oktatási rendszerből lemorzsolódott, kudarcélményekkel küzdő fiatalok visszavezetése egy olyan képzési programba, amelynek célja piacképes végzettség megszerzése. A célcsoport tagjai számára olyan készség- és kompetenciafejlesztést biztosítani, amelyek birtokában megfelelően tudnak reagálni a felgyorsult gazdasági, társadalmi változásokra. Az iskolaelhagyás valamint a társadalmi kirekesztettség ellen leghatékonyabban helyi, iskolai szinten lehet fellépni, egy komplex támogató rendszer megvalósításával.


Feladatok, mérföldkövek

Első mérföldkő: 2018.03.31. Bevonásra kerül a célcsoport 100%-a. 5 együttműködő partnerrel kötünk együttműködési megállapodást. Megvalósítunk 2 iskolán kívüli programot. A kifizetési igénylés összege, a teljes támogatási összeg 15%.-a. Második mérföldkő: 2018.09.30. Megvalósítunk 4 db iskolán kívüli programot. A kifizetési igénylés az első mérföldkőnél elszámolt összeggel együtt, kumuláltan a teljes támogatási összeg 46%-a. Harmadik mérföldkő: 2019.09.30. Valamennyi kötelező és szabadon választott programot és vállalást teljesítünk. A kifizetés igénylés benyújtásakor az elszámolni kívánt összeg, az első, második és harmadik mérföldkővel összesen, kumuláltan várhatóan eléri a teljes támogatási igénylés 98%- t.